Trampolinhuset har sit helt eget udstillingsted: CAMP / Center for migrationspolitisk kunst

CAMP er et nonprofit udstillingssted for kunst, der behandler spørgsmål om migration, immigration og asyl. Centeret producerer udstillinger om migration i samarbejde med anerkendte internationale kunstnere såvel som etablerede udøvere og prioriterer kunstnere med flygtninge- eller migranterfaringer.

CAMP2.jpeg
CAMP+-+credit+Tina+Agnew+(55).jpg

CAMP tager udgangspunkt i det faktum, at mennesker i dag, mere end nogensinde før, er fordrevet fra deres hjem grundet klimaforandringer, krig, konflikter, forfølgelse og fattigdom. Centeret arbejder på at øge indsigten i livet for de der er fordrevne og er migranter. Formålet er, at man gennem kunst kan stimulere en større forståelse mellem de fordrevne og de samfund der modtager dem, og stimulere nye visioner for en mere inkluderende og retfærdig migrations-, flygtninge- og asylpolitik.


CAMPs intention er at være en platform for kunstnere, hvis arbejde repræsenterer fordrevne og migrerende personers erfaringer samt kaste lys på de kampe som flygtninge, asylansøgere, udokumenterede migranter, smuglede og slavegjorte mennesker kæmper mod hver dag. Vi tilstræber gennem CAMP at blive et sted hvor publikummer, både med eller uden flygtningebaggrund, bliver i stand til at identificere sig med livsvilkårerne for fordrevne personer gennem kunsten, samt finde inspiration til et alternativ til den nuværende flygtninge-, asyl- og migrationspolitiske dagsorden.


CAMPs navn refererer til nationalstatens måske mest ekstreme respons til menneskelig mobilitet: flygtningelejren, asylcentre og detentionscentre. CAMP er det første center af sin slags i Skandinavien, og er drevet som en selvstyrende institution af de danske kuratorer Frederikke Hansen og Tone Olaf Nielsen, som også grundlagde det i 2015.

CAMP realiseres med støtte fra private sponsorer og:
Bispebjerg Lokaludvalg / BKF – Danish Visual Artists / City of Copenhagen: The Culture and Leisure Committee / The Danish Arts Foundation / Foreningen Roskilde Festival / Images 16 / Knud Højgaards Fond / Københavns Kommunes Billedkunstudvalg / Migrationspolitisk Pulje / Susi og Peter Robinsohns Fond

Læs mere

Klik på en af følgende links for at læse mere om CAMP, deres udstillingsprogram og events.