Vi samarbejder med en række danske kommuner om at tilbyde borgere en særligt forberedende praktikindsats, som gør det nemmere at træde ind i et dansk arbejdsfællesskab.

Indsatsen løftes i tværfaglige samarbejder mellem frivillige og professionelle rådgivere, beskæftigelseskonsulenter og coaches. Forløbet indeholder:

 • Intern og ekstern forberedende praktik, f.eks. køkken, rengøring, undervisning, reception/administration, børnepasning, grønt/have

 • Beskæftigelsesfaglige workshops om CV-skrivning, jobsamtaler, arbejdsmarkedskultur samt virksomhedsbesøg

 • Supplerende sprogundervisning

 • Sparring og rådgivning med erhvervsfaglig mentor, juridisk rådgiver samt psykologer og læger

 • Socialt netværk med husets 400 frivillige og brugere med vidt forskellige uddannelsesmæssige, sproglige og kulturelle baggrunde

 • Sociale og faglige begivenheder som fællesmiddage og foredrag 

P1044621.JPG

“Man lærer at respektere hinanden og hinandens holdninger.

Alle smiler, det er godt at snakke med dem.

De har lyst til at snakke.”

Huda
Visiteret af Egedal Kommune

 

Resultater

 • I 2018 gennemførte 70% af deltagerne et påbegyndt forløb

 • I 2018 kom 33% af deltagerne i ordinær beskæftigelse

 • Hver deltager stifter bekendtskab med mindst 2 brancheområder

 • Hver deltager møder til min. 15 timers praktikforløb fordelt over min. 2 dage/uge

 • Deltagerne opnår efter eget udsagn bedre forståelse for:

  • dansk arbejdsmarkedskultur, herunder mødestabilitet og melding om fravær

  • demokrati og ligestilling

  • arbejdsmarkedets sproglige krav

  • dokumentationskrav for uddannelse og erhvervserfaring

P1099560.jpg

”Jeg har haft seks jobs, siden jeg fik asyl i Danmark. Hvert eneste af de jobs har jeg fået på grund af mit netværk fra Trampolinhuset”

Agob
Kapacitetsløftskoordinator i Trampolinhuset

 

Faglighed i øjenhøjde

Hver uge deltager over 70 frivillige med forskellige baggrunde i Trampolinhusets aktiviteter. 

De bidrager til et velkommende og ligeværdigt fællesskab, som er essentielt for, at:

 • Den enkelte borger oplever Trampolinhuset som et trygt sted at være

 • Den enkeltes motivation og overskud styrkes

 • Der opstår en tæt, ligeværdig og tillidsfuld relation mellem borgeren og Trampolinhuset

 • Screening og afklaring foregår i øjenhøjde med udgangspunkt i alle aspekter af borgerens tilværelse

 • De udfordringer, som står i vejen for den enkeltes progression, identificeres, italesættes og imødekommes

P1000527.jpg

”Inden jeg startede her var jeg meget ensom. Jeg vil gerne lære folk at kende.

Før jeg startede i Trampolinhuset var jeg bare i Roskilde. Jeg tog ud at handle nogle gange i måske en halv time, og så gik jeg tilbage for at se fjernsyn.”

Omar
Visiteret af Roskilde Kommune

 

Tydelig progression

Vi arbejder med tydelige mål og delmål, som sikrer en klar og målbar progression. Metodegrundlaget er udarbejdet i samarbejde med konsulenthuset LG Insight.

Vores metode kommer bl.a. til udtryk gennem udviklingsplaner for den enkelte borger. Planen følger 4 principper:

 1. Hele processen skal være transparent

 2. Borgeren er selv med til at vurdere sine støtte- og læringsbehov

 3. Planen skal være realistisk

 4. Planen skal sikre progression

 

”Trampolinhuset har en enorm indsigt i, hvordan man nærmer sig arbejdsmarkedet, og hvordan man støtter folk i det – og det er ikke en selvfølge, at en praktikplads har det.”

Serena Hebsgaard
Projektkoordinator, Servisio

 

Sådan fungerer det

 1. Kommunen visiterer deltagere til forløbet. Kommunen og Trampolinhuset aftaler henvisningsmål.

 2. Borgeren tilknyttes Trampolinhuset, hvor vi udarbejder en udviklingsplan for et 13 ugers forløb, hvor vedkommende stifter bekendtskab med minimum 2 forskellige fagområder.

 3. De første 2 uger er et introduktionsforløb, som foregår i Trampolinhuset. Derefter tilbydes borgeren et internt praktikforløb i Trampolinhuset, evt. suppleret af virksomhedspraktik ved ekstern virksomhed afhængigt af henvisningsmål.

 4. Borgeren deltager i progressionsafdækkende samtaler med henblik på løbende rapportering til kommunen for at identificere støtte- og læringsbehov.

 5. Trampolinhuset sparrer løbende med borgerens sagsbehandler i kommunen samt arbejdsgiver og kollegaer med henblik på at sikre borgerens progression og trivsel.

Et praktikforberedende forløb varer som udgangspunkt 13 uger med mulighed for forlængelse, såfremt begge parter ønsker det.

 

"Hos YES CPH har vi af flere omgange rekrutteret flygtninge fra Trampolinhuset som medarbejdere. Den indledende træning de modtager i Trampolinhuset har betydet meget for alle parter."

Martin Pedersen, Projektkoordinator, YES CPH

 

Kontakt

Hvis du vil høre mere om indsatsen eller vil diskutere eventuelle samarbejdsmuligheder, mødes vi gerne med dig over en kop kaffe.

Kontakt Trampolinhusets jobkoordinator Simon Christensen på 51 20 54 08 eller simonchristensen@trampolinehouse.dk


Læs mere