Med støtte fra TrygFonden og Tuborgfondet og i samarbejde med konsulentvirksomheden LG Insight har Trampolinhuset udviklet en ny integrationsmetode: Next Practice

Det er en helt ny beskæftigelsesrettet og helhedsorienteret indsats, der giver asylansøgere og flygtninge mulighed for at komme i beskæftigelse inden for ganske kort tid, skaber nye jobmuligheder i virksomhederne, og sparer den enkelte kommune for en lang række udgifter og omkostninger.

 

"Hos YES CPH har vi af flere omgange rekrutteret flygtninge fra Trampolinhuset som medarbejdere. Den indledende træning de modtager i Trampolinhuset har betydet meget for alle parter."

Martin Pedersen, Projektkoordinator, YES CPH

 

Sådan fungerer det

Next Practice består af 4 konkrete trin:

  1. Deltagelse i Trampolinhusets aktiviteter

  2. Afklaring af kompetencer og jobforventninger

  3. Match mellem deltager og en lokal virksomhed

  4. Opkvalificering og rådgivning for virksomheden

Herigennem bygger Trampolinhuset bro mellem den enkelte medborger og vedkommendes kommunale sagsbehandler samt arbejdsgiver og kollegaer.

Få et kaffemøde

Integrationen i Danmark skal løftes i fællesskab, og vi vil meget gerne dele vores viden og blive klogere på, hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Hvis du vil høre mere om Next Practice eller vil diskutere eventuelle samarbejdsmuligheder, mødes vi gerne med dig over en kop kaffe.

Kontakt Trampolinhusets Jobkoordinator
Simon Christensen på 51 20 54 08 eller simonchristensen@trampolinehouse.dk

Tilbyd et job eller en praktikplads

Det har aldrig været nemmere at ansætte en asylansøger i job eller praktik.


Læs mere