At have et job eller en praktikplads, mens man venter på asyl, betyder enormt meget for asylansøgeres livskvalitet.

Det er noget at stå op af sengen for, det betyder kollegaer og venner, og det giver mulighed for selvforsørgelse og for at bidrage positivt til det danske samfund.

Din virksomhed kan gøre en stor forskel ved at ansætte en asylansøger eller flygtning i job eller praktik – og vi står klar til at hjælpe jer med det.

Læs mere her på siden eller kontakt Trampolinhusets jobkoordinator Simon Christensen for at høre mere.

Ismail Yagoub, marketing og kommunikation

I 2016 blev Ismail fra Sudan, bachelor i IT Teknologi, praktikant hos Qvartz's marketing- og kommunikationsafdeling. Ismail og hans kollegaer udviklede den database, som Trampolinhuset nu bruger til at kortlægge asylansøgeres kompetencer og oversætte disse til det danske arbejdsmarked.


Hvordan?

Det har aldrig været nemmere at ansætte en asylansøger.

Asylansøgere er nogle af de mest motiverede medarbejdere, man kan finde. De fleste ønsker nemlig hurtigst muligt at glemme de forfærdelige oplevelser fra deres fortid og i stedet leve helt 'normale' liv i Danmark – og her er beskæftigelse en vigtig og stabiliserende faktor.

Men der er selvfølgelig også udfordringer forbundet med at ansætte en asylansøger.

Dem imødekommer vi ved at:

  • kortlægge asylansøgeres kompetencer og forventninger og sørge for at de matcher jeres virksomheds behov

  • bistå jer med det papirarbejde og de regler, der er forbundet med ansættelsen af en asylansøger

  • træne jeres arbejdsplads til at imødekomme forskelle i sprog, baggrund og levevilkår

  • tilbyde jeres nye medarbejder et socialt fællesskab i Trampolinhuset, som gør overgangen til et arbejdsliv i Danmark nemmere


Hvorfor?

Sociale, individuelle og virksomhedsmæssige fordele

Hjælp med at løse en vigtig social udfordring i Danmark: Ved at ansætte en asylansøger eller flygtning, bidrager jeres virksomhed til at tackle en central social udfordring i det danske samfund, nemlig at asylansøgere og flygtninge i vid udstrækning – mod deres vilje og ikke mindst pga. tiden i asylsystemet – er passive klienter frem for aktive medborgere i vores samfund.

At kickstarte integrationen så tidligt som muligt er helt essentielt: Forskning viser, at lange ventetider i asylcentrene, hvor der ikke er meget andet at lave end at bekymre sig for fremtiden, kan medføre psykiske sygdomme som angst, depression, stres og PTSD, og forringer sandsynligheden for senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Styrk jeres CSR-profil: Jeres virksomhed vil samtidig drage fordel af de nye perspektiver og den mangfoldighed, som jeres nye ansatte vil tage med på arbejde. For eksempel udførte ISS Danmark i 2016 et studie, der viste at mangfoldige teams bidrager 3,7% mere til bundlinjen end homogene teams.