Vision og mission

Trampolinhuset er et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark.

Vores vision er et asyl- og integrationssystem, hvor alle kan arbejde, leve og deltage i samfundet.

Vi arbejder holistisk for at sikre dette gennem:

Jobtræning og uddannelse, fordi integration på arbejdsmarkedet bliver lettere, hvis asylfasen er brugt på at bygge kompetencer, tage uddannelse og etablere professionelle netværker. 

Demokratisk praksis, fordi aktivt medborgerskab indebærer forståelse af den sociale kontrakt, dine rettigheder og pligter, og sidst men ikke mindst  den danske demokratiske tradition og system.

Systemforståelse og rådgivning, fordi det gør det nemmere som asylansøger at forstå asylsystemet og kunne tale for sine egne interesser.

Socialt netværk, fordi integration er lettere, når livet er lettere.

Strategiske partnerskaber, fordi trampolinhusets metoder formidles bedst i samfundet som helhed gennem samarbejde med virksomheder, fagforeninger, NGO'er, fonde, pressen, kommuner og staten.


Trampolinhuset samler asylansøgere og danskere, flygtninge og andre borgere i Danmark, der er fælles i ønsket om at forbedre forholdene for asylansøgere og flygtninge. Vi er en selvstyrende institution med en bestyrelse, betalt personale og en stor gruppe praktikanter og frivillige. Vi modtager økonomisk støtte fra offentlige og private fonde, støttearrangementer og donationer.

Trampolinhusets fællesskab rummer på årlig basis:

  • 200 asylansøgende frivillige

  • 20 asylansøgere og flygtninge i jobtræningsforløb

  • 180 frivillige med ophold

  • 40 universitetpraktikanter

  • Omkring 1.000 andre gæster og besøgende

Hvorfor Trampolinhuset?

Trampolinhuset blev grundlagt 2010 af en gruppe kunstnere, asylansøgere, studerende og fagfolk som reaktion på den måde den danske stat behandler asylansøgere og flygtninge. Mennesker der søger asyl eller er blevet nægtet asyl i Danmark bliver indkvarteret i asylcentre i måneder og år, mens de venter på, at myndighederne løser deres asylsag eller foretager en udvisning. Inde i centrene er der meget lidt at lave, og den lille godtgørelse de modtager rækker ikke til mange ture udenfor centrene, da de er lokaliseret langt fra de større byer. Asylansøgere har meget begrænset adgang til uddannelse og de er nødt til at opnå særlig tilladelse fra Udlændingestyrelsen, hvis de vil arbejde eller bo udenfor centrene. Forskning viser, at mange blive syge af ventetiden, usikkerheden og inaktiviteten samt den manglende mulighed for at styre egen livssituation. 

Du kan bidrage til at sikre, at asylansøgere får en pause fra bekymringer og passivitet i asylcentrene ved at blive blive månedlig donor.

Hvad vi gør

Som i ethvert andet hjem bidrager alle til det daglige liv i Trampolinhuset. Sammen organiserer vi et ugentligt program fuld af aktiviteter, som omfatter juridisk og medicinsk rådgivning, sprogklasser, madlavning, rengøring, børnepasning, kreative workshops, debatter, offentlige kampagner og kunstudstillinger. På vores ugentlige husmøder mødes gamle og nye medlemmer for at diskutere global flygtningepolitik samt den daglige organisering af huset, og hver lørdag organiserer Kvindeklubben specielle aktiviteter for kvindelige asylansøgere og deres børn. Flere dage i ugens løb deler vi et varmt måltid, mødes over en kop te eller kaffe, og om fredagen fester vi og danser til vores yndlingsmusik. Som en rigtig trampolin er huset et sted hvor flygtninge og asylansøgere kan lade op og finde den energi og støtte de behøver for at jump-starte et bedre liv, og for at motivere den danske offentlighed til at reformere det nuværende flygtninge- og asylsystem. Du kan være med ved at tilmelde dig som frivillig.Netværk & partnerskaber

alsymbornsfremtid_logo_RGB_Artboard 1.png

Trampolinhuset er en af de grundlæggende støtteorganisationer i Folkebevægelsen for asylbørns fremtid, som arbejder for at sikre bedst mulige levevilkår for asylbørn i Danmark.

 
ISOBRO.png

Trampolinhuset er medlem af ISOBRO, som er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. ISOBRO arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for vores medlemmer. 

 
UN Together

Trampolinhuset er en del af United Nations TOGETHER campaign for at ændre de negative narrativer om migration og styrke den sociale sammenhængskraft mellem værtsfællesskaber og flygtninge og migranter.


Læs mere